De school

De Pax Christischool is een katholieke basisschool in Bodegraven Noord. De school is gevestigd op één locatie in het centrum van de wijk. Naast een prettig en uitnodigend gebouw beschikt de school over een mooi ingerichte speelplaats die na schooltijd ook wordt gebruikt door de kinderen uit de buurt.

Brede School Noord

Op de speelplaats staat ook het semipermanente gebouw van Stichting 't Peuterplein en Kinderopvang Bodegraven. Samen met deze partijen en de Da Costaschool vormt de De Pax Christischool de Brede School Noord. Hierdoor zijn het onderwijs en de buitenschoolse opvang goed op elkaar afgestemd. Download de folder van de Brede School Noord.

Ga direct naar:

Katholieke identiteit
Pedagogisch klimaat
Medewerkers
Bestuurlijke organisatie
Aanmelding en toelating
Ouders en de school

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken