Bestuurlijke organisatie

De Groeiling

De Pax Christischool is onderdeel van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs. De Groeling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten. Er zijn 23 scholen aangesloten bij de Groeiling.

Management team

De school wordt geleid door een management team bestaande uit:

  • Chanine Noura (directeur)
  • Wil Boeschoten (directie ondersteuning)
  • Jeannette Kastelijn (intern begeleider)
  • Colynda Immerzeel (intern begeleider)

Medezeggenschapsraad (MR)

Het schoolbestuur wordt ondersteund door de medezeggenschapsraad (MR). De MR is betrokken bij beleidsthema’s en heeft afhankelijk van het onderwerp een adviserende rol of instemmingsbevoegdheid. De MR bestaat uit drie personeelsleden van de school en drie ouders van leerlingen.

Leerlingenraad (LR)

De leerlingenraad (LR) bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8,  die aan het begin van het schooljaar worden gekozen. In de vergaderingen van de LLR worden zaken en ideeën besproken die bij de kinderen leven. Er wordt gewerkt met een agenda, de vergadering wordt door de kinderen genotuleerd, en iemand ut de hogere groepen wordt voorzitter van de LLR. De notulen gaan ook naar de directie van de school.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken