Medezeggenschapsraad (MR)

Leden

Namens de oudergeleding

  • Veronique Keppels
  • Bianca Jacobs
  • Bea Witteveen

Namens de schoolgeleding:

  • Colynda Immerzeel
  • Paulien van Zoest
  • Marja Nieuwenhuijzen

Correspondentie

mr.pax@degroeiling.nl
 

 

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken