Katholieke identiteit

Onze Katholieke identiteit is de leidraad bij ons werken. Wij hebben respect voor alle wereldgodsdiensten en verwachten respect van het Katholieke geloof. De lessen levensbeschouwing worden door alle leerlingen gevolgd. Tevens zullen bezoeken aan de kerk en het bijwonen van vieringen klassikaal gedaan worden en zijn alle kinderen hierbij aanwezig.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken