Medewerkers

Alle medewerkers van de Pax Christischool.

Chanine Noura

Directeur

Hallo, ik ben Juf Chanine

Met veel plezier werk ik in het onderwijs en geniet elke dag weer van de kinderen om me heen.
Ik vind het belangrijk dat zowel leerlingen, ouders als teamleden zich prettig voelen op school, vanuit die basis kan het echte leren pas plaatsvinden. Mijn visie is dat iedereen over talenten beschikt en dat we er naar streven dat iedereen het beste uit zichzelf haalt.

Ik hecht waarde aan het gezamenlijk werken aan de verbetering van de schoolorganisatie, daarbij is betrokkenheid en goede communicatie met zowel leerlingen, ouders als teamleden van groot belang. De basisschool tijd moet voor alle kinderen een periode zijn, waar ze later met veel plezier aan terug denken en waarbij ze de juiste bagage verzamelen voor hun toekomst.

Lees meer

Paulien van Zoest

Paulien van Zoest

Groepsleerkracht

Je bent de juf van groep 1-2 Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?
We werken in groep 1/2 aan de hand van thema’s. Daarin zijn alle vakgebieden verwerkt; rekenen, taal, muziek, tekenen, beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Sommige thema’s geven we als leerkrachten zelf vorm, maar we werken ook met de methode Kleuterplein.
In alle groepen werken we met de methode Leefstijl (voor sociaal emotionele ontwikkeling), omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren met elkaar om te gaan, zich in kunnen leven in een ander en hun gevoelens kunnen uiten.

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?
Ik vind voorlezen erg leuk. Ik lees zelf graag en hoop door veel voorlezen dat de kinderen ook van lezen gaan houden. We hebben veel mooie, leuke en grappige boeken op school. Bij elk project zoeken we boeken op die bij het onderwerp passen. Zo leren we veel van het luisteren en kijken in de boeken.


Waarom bent u meester of juf geworden?
Ieder jaar is het weer een uitdaging om eerst een goede sfeer en veilige omgeving te creëren voor- en met alle kinderen waarbij ieder mag zijn wie hij is. Van daaruit ontwikkelen de kinderen zich en is het mooi om ze een stapje verder te helpen.
 

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
De Pax is een school in beweging. Met elkaar werken we aan een goede sfeer waarin goed onderwijs wordt gegeven. Kleuters mogen bij ons nog kleuter zijn d.w.z. ze leren spelenderwijs. Elk jaar zijn er regelmatig leuke activiteiten. We hebben veel ruimte in de school en het ziet er binnen altijd gezellig uit. Maar wat vooral ook leuk is dat alle kinderen dansles krijgen.
 

Lees meer

Wil Boeschoten

Wil Boeschoten

Groepsleerkracht

Je bent de juf/meester van groep 6.  Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?
Dit schooljaar werk ik samen met juf Leonie. Dit jaar gaan de leerlingen voor het eerst een boekbespreking en een spreekbeurt houden en een werkstuk maken. Daarnaast krijgen de leerlingen ook huiswerk mee en ze werken voor het eerst op de tablets! 
 

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?
Eigenlijk vind ik de meeste vakken leuk om te geven, maar techniek, knutselen en rekenen (vooral rekenraadsels) springen er wel uit.

Waarom bent u meester of juf geworden?
Ik vind het leuk om kinderen iets te leren. Maar vooral om ze te leren zelf over dingen na te denken. Het is erg leuk om te zien als een kind zelf met een originele oplossing of idee komt.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
Tja…..PaxChristi dat is tie!!!
Ik heb een tijdje buiten het onderwijs gewerkt. Toen werd ik gevraagd om eens op de Pax te komen kijken en wat dingetjes te doen voor de school. Op dat moment kreeg juf Marijke een ongeluk. Voor mij een geluk bij ongeluk. Ik ben toen begonnen als invalkracht en ben nooit meer weggegaan. Van 1 ochtendje in de week ben ik steeds meer gaan werken. Wat mij aanspreekt is de leuke sfeer en de betrokkenheid van iedereen.

Lees meer

Jeannette Kastelijn

Jeannette Kastelijn

Directeur

Vanaf 1988 werk ik met veel plezier in het onderwijs. Sinds 2001 op de Pax Christischool. Eerst als leerkracht, daarna ook als intern begeleider voor de onderbouw. De "Pax"  is een prettige school, omdat we het als team belangrijk vinden, om in een goede sfeer met leerlingen en ouders samen te werken.

Vanaf augustus 2017 vormen juf Chanine en ik samen de directie. Ik ben heel blij dat wij samen verder werken aan de onderwijskundige plannen voor de school. Met het team verder bouwen aan een school, waar in een prettige en veilige sfeer, talenten worden benut en waar gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen om elk kind optimaal te laten ontwikkelen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied!
Als kind écht gezien worden, ontwikkelen in een fijne, veilige schoolomgeving. Dat vind ik belangrijk!

Lees meer

Marja Nieuwenhuijzen

Marja Nieuwenhuijzen

Groepsleerkracht

 

Je bent de juf van groep 1-2. Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?We werken in groep 1/2 aan de hand van thema’s. Daarin zijn alle vakgebieden verwerkt; rekenen, taal, muziek, tekenen, beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Sommige thema’s geven we als leerkrachten zelf vorm, maar we werken ook met de methode Kleuterplein.
In alle groepen werken we met de methode Leefstijl (voor sociaal emotionele ontwikkeling), omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren met elkaar om te gaan, zich in kunnen leven in een ander en hun gevoelens kunnen uiten.

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?
Voorlezen is een van mijn favoriete activiteiten om te doen. Het is gezellig, leuk en vooral heel erg leerzaam. De kinderen horen veel nieuwe woorden en dat is dan weer goed voor de woordenschat. Samen zingen en dansen doe ik ook graag.


Waarom bent u meester of juf geworden?
Ik ben juf geworden omdat ik het mooi vind om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier en tempo en dat ik ze daarbij kan helpen en sturen. Ik zie het plezier en de trots als er weer iets is bijgeleerd.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
Het is fijn om op de Pax te werken omdat het een plek is waar we samen met elkaar hard werken, veel leren en ook gezellige dingen doen.

 

Lees meer

Jacoline Minnee

Jacoline Minnee

Groepsleerkracht

U bent de juf van groep 7.Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?

Groep 7 is een heel belangrijk jaar waarin we heel erg letten op zelfstandigheid en daarbij vooral op je werkhouding. Bij alle vakken komen er altijd weer nieuwe onderwerpen aan de orde. Naast leren gaan we natuurlijk ook vele andere dingen doen zoals de kinderboekenweek en allerlei gezellige feesten. We gaan er met elkaar een heel fijn schooljaar van maken.

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?

Hoezo vak???  Vakken zul je bedoelen. Rekenen is altijd leuk om te geven. Met elkaar een oplossing zoeken voor een rekenprobleem, aardrijkskunde een heel interessant vak over hoe onze wereld in elkaar steekt en natuurlijk niet te vergeten de creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid(knutselen).


Waarom bent u juf geworden?

Dat is een makkelijke vraag! Ik wil heel graag een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen waar ik heel veel plezier aan beleef.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?

De Pax voelt voor mij als thuiskomen. Een hele fijne school met lieve collega’s, heerlijke stoere kinderen en mooie leermiddelen om mee te werken.
 

Lees meer

Werner Hendriks

Werner Hendriks

Groepsleerkracht


U bent de meester van groep 4 Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?
Ik ben meester Werner. Dit jaar ben ik de meester van groep 4. Groep 4 maakt dit schooljaar kennis met het vak Engels en we gaan oa. de tafelsommen leren. 
          
Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?
Ik vind gym en rekenen leuk om te geven. Ik heb thuis ook veel spullen liggen die met geschiedenis te maken hebben, dus wie weet geef ik dit schooljaar ook nog wel een keer een geschiedenisles.

Waarom bent u meester of juf geworden?
Een kantoorbaan is niets voor mij, ik vind het leuker om met mensen of kinderen te werken. Een mooie afwisselende baan, met iedere dag nieuwe uitdagingen.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
De Pax is een warme school, met leuke kinderen en gezellige collega’s. Ik voelde mij hier snel thuis en heb het nog altijd erg naar mijn zin.


 

Lees meer

Marie-José Mulckhuyse

Marie-José Mulckhuyse

Groepsleerkracht

U bent weer juf van groep 1-2.
Ja, dat klopt. Ik ben op de Pax in 1985 ook in de kleutergroepen begonnen. Inmiddels heb ik in alle groepen, van groep 1 tot en met groep 8, lesgegeven.


Wat is uw lievelingsvak en waarom?
Ik hou van knutselen en frutselen en ik ben gek op voorlezen.


Waarom bent u juf geworden?
Ik ben juf geworden omdat ik van kinderen, vrolijkheid en creativiteit hou. In 1985 kwam ik van de Pabo en ben ik gelijk op de Pax Christischool komen werken. Dat deed ik toen 4 dagen in de week en de 5de dag ging ik samen met mijn man meubels maken. Nu, na al die jaren, is dat omgedraaid en werk ik 4 dagen in de week met hout en 1 dag met kinderen.

Lees meer

Daniëlle Wansinck

Daniëlle Wansinck

Groepsleerkracht

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?


In groep 5 vind ik de zaakvakken (geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) het leukst. Dit zijn nieuwe vakken voor de kinderen en zij vinden het allemaal heel interessant. De methode waar we mee werken is afwisselend en heeft leuke filmpjes op het digibord waar de lessen nog leuker van worden. 

Waarom bent u meester of juf geworden?
Toen ik op de middelbare school zat (alweer een hele poos geleden) leek het me leuk om met kinderen te gaan werken. Ik heb toen een dag meegelopen op een basisschool was en toen wist ik zeker dat ik naar de Pabo wilde. Ik heb daar geen seconde spijt van gehad en werk met veel plezier in het onderwijs.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
Ik heb tijdens de RT-opleiding, in het jaar na de Pabo, stagegelopen op de Pax. Na die stage kwam er toevallig een baan vrij en kon ik zo blijven! Heel luxe en wat een geluk, zo'n leuke school! Dit was in 1999 en ik ben nog steeds erg happy op de Pax!

Lees meer

Leonie Lakerveld

Leonie Lakerveld

Groepsleerkracht


U  bent de juf van groep 6. Wat gaan jullie dit jaar allemaal doen?
Ik ben dit jaar de juf van groep 6. Samen met juf Wil maak ik er een bijzonder jaar van voor de kinderen van de groep. Natuurlijk zijn lezen, rekenen en taal belangrijk, maar we besteden ook veel aandacht aan de creatieve vakken, wereldorientatie en de  omgang met elkaar. In groep 6 gaan de kinderen voor het eerst werken met snappet op de tablet. En iedereen houdt een spreekbeurt en een boekbespreking. Heel spannend!

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?
Dat vind ik heel moeilijk! Het is natuurlijk heel bijzonder om kinderen verder te helpen met het leren rekenen, maar vooral Engels geven vind ik "great"! Ook gym geven vind ik ontzettend leuk, omdat  het zo fijn is als de kinderen even lekker kunnen bewegen in een grote ruimte. Verder lees ik heel graag voor, maar dat is natuurlijk niet echt een vak.
 

Waarom bent u meester of juf geworden?
Heel lang geleden liep ik een week stage op de basisschool waar ik zelf als kind gezeten had. Toen wist ik het meteen. Dit is het wat ik later wil gaan doen. Ik heb er nog nooit een dag spijt van gehad. Het is fantastisch hoe je kinderen in het jaar dat ze bij je in de groep zitten ziet “groeien”.

U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
De Pax is een mooie, opgeruimde  school met een groot, fijn plein,  waar  ruimte en aandacht is voor kinderen in alle soorten en maten. De Pax heeft een hecht team, ik voel me er thuis.
 

Lees meer

Colynda Immerzeel

Colynda Immerzeel

Groepsleerkracht

Ik ben juf Colynda. Alweer zo’n acht jaar werk ik op de Pax Christischool, waar ik het enorm naar mijn  zin heb. Elke dag mag ik werken met de leukste kinderen, juffen en meesters van Bodegraven! Ik heb jaren les gegeven aan groep 8, maar dit jaar ben ik de juf van groep 7. Weer eens wat anders en ook voor mij dus even wennen. Groep 7 is wat leerstof betreft een pittig jaar, maar we maken genoeg ruimte voor leuke activiteiten.

In de tussentijd heb ik ook naast het lesgeven op de Pax twee studies afgerond, namelijk Remedial teaching en Interne begeleiding. Sinds drie jaar ben ik dan ook de intern begeleider van groep 4 t/m 8. Dit doe ik twee dagen in de week en op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 7. 
 

Lees meer

Frans van den Dikkenberg

Frans van den Dikkenberg

Groepsleerkracht

Wat vindt u het leukste vak om te geven en waarom?

Eigenlijk vind ik de meeste vakken wel leuk om te geven. Alleen muziek niet zo. Gelukkig werk ik samen met juffrouw Danielle  en die vindt muziek wel leuk om te geven.  Rekenen vind ik wel leuk en de zaakvakken Naut , Brandaan en Meander


Waarom bent u meester geworden?
Toen ik heel klein was ( ik geloof 7 jaar ) riep ik al “Ik word later meester” . en dat ben ik ook geworden. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. En ook om iets aan kinderen te leren.


U werkt op de ‘Pax’!! Waarom juist deze school?
Dat is eigenlijk een beetje toevallig zo gekomen. Ik had gesolliciteerd op de Speel en Werkhoeve, omdat daar een baan vrij kwam. Na een paar gesprekken bleven er toen twee meesters over die de school alle twee wel wilde hebben. Maar ze hadden maar 1 baan. We hebben toen geloot. Helaas viel ik toen af. Maar na een paar maanden kwam er ook een baan vrij op de Pax. Meester Wied belde mij toen op met de vraag of ik op zijn school wilde komen werken. Ze hadden mijn naam gekregen van de Speel en Werkhoeve. Inmiddels ben ik al weer 29 jaar bij de Pax.

Lees meer

Carla van der Lans

Carla van der Lans

Administratief medewerker

Hallo, ik ben juf Carla. Sinds 2004 werk ik op de Pax Christischool; eerst 4 jaar als onderwijsassistente waarbij ik leerlingen hielp die extra hulp nodig hadden.

Dat vond ik heel leuk om te doen, maar toen ik werd gevraagd om administratief medewerkster te worden en de directeur te gaan helpen, vond ik dat ook heel leuk. Dit laatste doe ik nu al weer sinds 2008.

Ik heb veel contact met leerlingen, ouders en met mensen van buiten de Pax Christi.
Iedere dag is weer anders en daar houd ik wel van!

Lees meer

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken