Ouders en de school

Oudervereniging

Alle ouders van leerlingen van de Pax Christischool zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging is een belangrijke schakel in het contact tussen ouders en school. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad (OR). De OR vergadert vooral over praktische zaken zoals hulp bij de organisatie van feesten en andere zaken waar ouders vragen over hebben.

Hulpouders

De inzet van ouders bij een groot aantal activiteiten is binnen een school onmisbaar geworden. De hulp van ouders is onder andere nodig bij de sportdag, taalspelletjes, het onderhoud van de schooltuin, het begeleiden van excursies en het groepslezen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan activiteiten van de school? Geeft u zich dan op door middel van een e-mail aan de ouderraad.

Informatie

De meeste informatie over de school vindt u in onze schoolgids. Daarnaast zijn er thema- en informatieavonden. We houden u hiervan op de hoogte via de agenda op deze website en via de maandbrief. De maandbrief kunt u per e-mail ontvangen of hier downloaden.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken