Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is voor ons de basisvoorwaarde om tot leren te kunnen komen. Kinderen moeten zich bij ons prettig, veilig en gerespecteerd voelen. Zorgen voor elkaar en de omgeving zien we als een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten.

Omgangsvormen

Elk schooljaar besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Hoe ga je als klasgenootjes met elkaar om, maar ook: hoe gaan we als ouders en leerkrachten met kinderen om? Er wordt veel gesproken over de verharding van de maatschappij en het gebrek aan respect voor elkaar. Ook in school is dat soms zichtbaar.

Duidelijke afspraken

Wij vinden dat we als leerkrachten de plicht hebben daar wat aan te doen. Dit proberen we onder meer door duidelijke afspraken te maken met kinderen en ouders. En door zelf het goede voorbeeld te geven.

Rekening houden met individuele verschillen

Geen enkel kind is gelijk maar ieder heeft zo z’n eigen kwaliteiten en/of beperkingen. We streven ernaar om binnen de mogelijkheden van onze school rekening te houden met de verschillen in ontwikkeling, aanleg en belangstelling. Dat betekent dat we van kinderen maximale prestaties verwachten, maar ook steeds kijken naar wat de mogelijkheden van het individuele kind zijn.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken