Het onderwijs

In het schooljaar 2011-2012 staan er wederom onderwijsvernieuwingen op de planning. Wij gaan op zoek naar een nieuwe rekenmethode die ook volledig aansluit op het digitale onderwijs. Digitaal zijn wij! Niet alleen de methodes en de werkwijze in de groep, maar ook de werkplekken met computers door de hele school heen maken dat leerlingen zich digitaal kunnen ontwikkelen. Uitgebreide informatie over het onderwijs op de Pax Christischool vindt u in de schoolgids.

Ga direct naar:

Lesmethodes en faciliteiten
Sociaal emotionele ontwikkeling
Levensbeschouwing
Zorg voor kinderen
Resultaten van het onderwijs
Hoogbegaafd

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken