Hoogbegaafd

Op onze school werken wij met een digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid om kinderen te signaleren en te onderzoeken. Op deze wijze kan bepaald worden welke leerstof de leerling moet maken en wat de mogelijkheden zijn voor verdieping en/of verrijking.

Plusklas

Deze verrijking wordt onder andere aangeboden  in de plusklas: de ”Verkenners”. Hier wordt aandacht besteed aan uitdagende leerstof die aansluit bij de interesse van de kinderen, maar ook aan filosoferen, groepsgesprekken en persoonlijkheidsontwikkeling.

 

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken