Lesmethodes en faciliteiten

Bevorderen van zelfstandigheid, het maken van keuzes en werken op eigen niveau, met leuke en interessante onderwerpen. Dat zijn in het kort de doelstellingen van het onderwijs op onze school. De onderwijsmethodes die we gebruiken sluiten daarbij aan.

Weektaak

Omdat zelfstandig werken een belangrijke plaats inneemt in ons onderwijs, wordt in alle groepen gewerkt met een weektaak. De weektaak komt dagelijks terug in het rooster, zodat kinderen leren om zelfstandig en oplossingsgericht te werken. Tevens zijn er opdrachten waar samenwerking verwacht wordt.

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelenzijn niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Gebruik kunnen maken van de computer is inmiddels een basisvaardigheid die elk kind moet leren. De Pax Christischool heeft hierrvoor uitstekende voorzieningen. Alle groepen beschikken over digitale schoolborden, er wordt gewerkt met laptops en in elk lokaal zijn computers aanwezig waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Mediatheek

De school heeft bovendien de beschikking over een mediatheek: een geautomatiseerd informatiecentrum. De kinderen kunnen onder andere gebruik maken van de mediatheek voor het maken van werkstukken en ehet voorbereiden van spreekbeurten. Ook kan er informatie worden opgevraagd over de zaakvakken. Materialen van de mediatheel mogen niet mee naar huis worden genomen.

Kijk voor een uitgebreider overzicht van vakken en onderwijsmethodes in de schoolgids.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken