Levensbeschouwing

In het vak levensbeschouwing sluiten we aan bij de ervaringen van de kinderen en bij de uitgangspunten van de school op levensbeschouwelijk gebied. Gebruiken, verhalen en symbolen uit verschillende godsdiensten komen tijdens de lessen aan de orde. We nodigen kinderen uit om rond die onderwerpen levensbeschouwelijke vragen te stellen.

Vaardigheden

De rode draad in de lessen zijn de zeven vaardigheden die we de kinderen willen aanleren:

  • Verwondering: zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen van het leven
  • Verbondenheid: met God, de mensen en de wereld om je heen
  • Vertrouwen: zodat je kunt leven met open hart en open ogen.
  • Verbeelding: zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen kunt verstaan.
  • Ordenen: waardoor je zelfstandig kunt nadenken over wat er in de wereld gebeurt.
  • Communicatie: zodat je met anderen kunt delen wat je in je leven ontdekt
  • Omgaan met traditie: zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande godsdiensten

Methode

We maken tijdens deze lessen gebruik van de methode Hemel en Aarde. Vijf keer per jaar is er een nieuw project en met Kerstmis en Pasen horen daar ook vieringen bij.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken