Resultaten van het onderwijs

Bij de resultaten van het onderwijs wordt vaak alleen gekeken naar de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die onze school verlaten, naar een middelbare school gaan waar ze zich thuis voelen en die aansluit bij hun mogelijkheden. Daarbij kijken we niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar persoonlijke eigenschappen van het kind.

Vorderingsverslag en vorderingsgesprek

De vorderingen van elk kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Drie keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een schoolverslag over hun vorderingen. Tijdens de vorderingsgesprekken die twee maal per jaar plaatsvinden bespreekt de groepsleerkracht met u de resultaten, maar ook hoe het met uw kind in de groep gaat.

CITO-toetsen

Twee keer per jaar worden schoolonafhankelijke toetsen afgenomen. Deze zijn door CITO ontwikkeld en landelijk genormeerd. De uitslagen staan niet vermeld in het voortgangsverslag van uw kind, omdat ze meer voor intern gebruik bedoeld zijn: door de resultaten van de schoolonafhankelijke toetsen te vergelijken met die van andere scholen krijgen  we inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Als u toch wilt weten hoe u kind in deze toetsen scoort, kunt u dit bij de groepsleerkracht navragen.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken