Sociaal emotionele ontwikkeling

We willen een school zijn waar niet gepest wordt en dat proberen we met elkaar te bereiken. Met de kinderen werken we aan goed omgaan met elkaar en met jezelf. De methode Leefstijl helpt ons daarbij.

Waarden en normen

De kinderen worden zich bewust van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk. Door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen: praten, schrijven, tekenen en spelvormen. De basisthema's die in elke groep aan de orde komen, zijn: zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, taalgebruik, je gevoelens uiten en rekening houden met elkaar.

 

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken