Zorg voor kinderen

Een kind doorloopt de basisschool normaal gesproken in acht jaar. In die acht jaar leren we de kinderen goed kennen in de dagelijkse omgang. Ook de resultaten van taken en toetsen en het spel- en werkgedrag van de kinderen geven een goed beeld van hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen van kinderen worden gedurende de hele schoolperiode bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dat gebeurt in de vorm van verslagen van observaties en registratie van toetsuitslagen.

Extra zorg nodig?

Sommige kinderen hebben op een bepaald gebied extra zorg of aandacht nodig. Die zorg wordt binnen de school gecoördineerd door de interne begeleidsters Jeannette Kastelijn en Colynda Immerzeel. Extra zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van het lesprogramma, extra hulp voor het kind in of buiten de groep, of het ondersteunen van de leerkracht van een groep.

Vragen

Heeft u als ouder vragen over de voortgang in de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u dat met de groepsleerkracht bespreken.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken