Snappet onderwijs

In januari 2016 zijn wij in groep 6,7 en 8 gestart met tablet onderwijs, het zogenoemde Snappet onderwijs.

De functie van de tablet kan gezien worden als een digitaal werkschrift. De instructies, coöperatieve werkvormen, gebruik van kladpapier/schriftjes, samenwerken worden allemaal in stand gehouden en blijven een belangrijk deel van ons onderwijs.

Ook het schrijfonderwijs blijft een onveranderde plek houden binnen ons onderwijs.
Door de inzet van tablets spelen wij in op de ontwikkelingen van de huidige maatschappij waarbij een groot deel van de beroepen toch ICT gericht is. De leerlingen leren met tablets en verschillende programma’s om te gaan. Omdat tegenwoordig bijna in elk huishouden een computer/ tablet aanwezig is, en de leerlingen hier na schooltijd ook veel mee bezig zijn, sluiten wij met de inzet van Snappet onderwijs aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
Daarnaast krijgt de leerling gelijk feedback over de gemaakte opdrachten en kunnen de leerkrachten pakketten op maat voor elke leerling klaarzetten, zowel voor de leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken als de leerling die baat heeft bij wat extra oefening. Onderwijs op maat wordt hierdoor nog beter toepasbaar op onze school.

Op de Pax Christischool werken we zoveel mogelijk op ieders niveau. Het inzetten van tablets helpt leerkrachten en leerlingen omdat de leerling altijd door kan met zijn/ haar werk. De leerkracht geeft de instructies, de leerlingen verwerken de opdrachten op de tablet. Wanneer zij klaar zijn kunnen zij door met het speciaal voor hen klaargezette pakket. De leerkracht kan via de leerkrachtmodule de vorderingen van de leerlingen bijhouden en zijn instructies op de resultaten van de leerlingen aanpassen.

Snappet onderwijs zal worden gebruikt tijdens de volgende vakken: spelling en rekenen. We gaan niet over op nieuwe methodes, maar houden gewoon de huidige.

Verwachte leerwinst
Werken met Snappet geeft ons de kans om ons onderwijs nog meer af te stemmen op de behoeftes van de individuele leerlingen, zowel voor de leerling die extra oefening nodig heeft als de leerling die meer uitdaging nodig heeft. De leerlingen krijgen direct feedback over het gemaakte werk op hun tablet en de leerkrachten krijgen gelijk een terugkoppeling op hun computer. De leerling wordt uitgedaagd op zijn/ haar niveau en ervaart hierdoor ook succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen van de leerling zal toenemen.

Voor de leerkracht zorgt dit voor een beter overzicht over de resultaten en minder werkdruk. De leerkracht kan meer tijd besteden aan de lesvoorbereidingen en de instructies voor de leerlingen. De leerkracht ontvangt van het gemaakte werk een foutenanalyse en kan deze gebruiken bij de voorbereiding van de les de dag erna.

We verwachten dat de leeropbrengsten omhoog zullen gaan, dit is ook de ervaring van andere scholen die met Snappet werken en dat de motivatie en concentratie van de leerlingen zal toenemen.

Veiligheid persoonsgegevens
Scholen dragen een grote eigen verantwoordelijkheid bij de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen. Voor scholen die Snappet gebruiken is dat eenvoudig, veilig en duidelijk geregeld in de Bewerkersovereenkomst die Snappet met deelnemende scholen sluit. Hierin beperkt Snappet zich contractueel tot het bewerken van persoonsgegevens van leerlingen uitsluitend in opdracht van de school. Snappet kan daardoor nooit overzichten van individuele leerlingengegevens die zij via de school verkrijgt, zonder instemming van de school zelf voor eigen doeleinden gebruiken.

Gerelateerde groepen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken