Welkom bij IKC Schatrijk

Welkom bij IKC Schatrijk. IKC Schatrijk is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Pax Christischool van de Groeiling en Junis Kinderopvang. Door de handen ineen te slaan kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod aanbieden van kinderopvang en onderwijs van 07:00 uur tot 18:30 uur vanuit één visie en één team.
Door middel van een naamwedstrijd hebben we een nieuwe naam voor zowel de school als kinderopvang bedacht, namelijk Schatrijk. Deze bestaat vanaf 23 mei uit Basisschool Pax Christi, KDV Schatrijk en BSO Schatrijk (voorheen bekend met de naam BSO Noorderbreedte).


Vanuit de gedachte kind centraal zijn zowel onderwijs als kinderopvang  aan elkaar verbonden. Een vloeiendere overgang tussen onderwijs en kinderopvang is wenselijk. Het belang is zowel voor het kind omdat er minder versnipperde voorzieningen zijn. En er is een belang voor ouders omdat er een goed dagarrangement wordt aangeboden waarin opvang en onderwijs samenwerken. Daarnaast zijn er vanuit de samenleving meer verwachtingen aan het onderwijs waarin we op deze manier voldoen. 
Binnen het IKC werken we met het gehele team van het KDV, de BSO en school onze visie uit. Hierbij zetten we het kind centraal en willen we vanuit een respectvolle manier, vanuit dezelfde waarden en normen kinderen de ruimte geven om te ontwikkelen.

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor alle kinderen van het IKC en vanuit een zelfde professionele houding te communiceren willen we alle kinderen laten spelen, leren en ontdekken.

School
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag: 8.30-12.15 uur
Alle deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen, al dan niet met ouders, vanaf 8.20 uur de klas in.

De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben geen idee hoe die wereld eruit zal zien, hoe hun leven eruit zal zien,welke beroepen zij zullen hebben. Daarom willen we alle kinderen die nu op school zitten brede en maximale ontplooiing bieden, want dat hebben ze straks nodig.
Veel ouders hebben moeite met de combinatie van werken en zorg voor de kinderen. Een IKC biedt de mogelijkheid van een geïntegreerd arrangement van opvang, opvoeding, ontwikkeling en
Educatie. k
De combinatie vanfuncties tot één geheel maakt het mogelijk om effectiever gebruik te maken van personeel, gebouw en materialen.

Dagelijks is het kinderdagverblijf geopend vanaf 07:30 uur tot 18:30 uur, hier kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen. Verlengde opvang van 07:00 uur tot 07:30 uur is mogelijk.
In school heeft KDV Schatrijk een eigen ingericht lokaal. Binnen school hebben we een lokaal ingericht met twee aparte slaapruimtes, daarnaast maken we gebruik van ruimtes in school zoals de gymzaal, de gang en de kleuterklassen. Het gebruik van gezamenlijke ruimtes wordt ingezet om kinderen die hieraan toe zijn en zich veilig genoeg voelen uitdaging te bieden. Deze uitdaging kan aan de oudste kinderen van het kinderdagverblijf ook geboden worden door activiteiten samen met de kleuters uit de kleuterklassen te ondernemen. Hierbij zal een pedagogisch medewerker aansluiten met de kinderen bij de klas.
De kinderen die we opvangen bij KDV Schatrijk behouden natuurlijk hun vrije keuze voor een basisschool, het hoeft dus niet zo te zijn dat je als kind automatisch doorstroomd naar de basisschool van het IKC. Dit kan ook een andere school binnen of buiten Bodegraven zijn.

Gerelateerde groepen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken