Buitenschoolse activiteiten

De Pax Christischool neemt deel aan veel buitenschoolse activiteiten. Om te voorkomen dat kinderen zich zonder meeweten van hun ouders opgeven voor buitenschoolse actoviteiten, krijgt u vooraf een briefje waarmee u toestemming kunt geven voor het meedoen van uw kind.

Excursies

Elke groep doet één keer per jaar een excursie. Dat kan een museumbezoek zijn, maar bijvoorbeeld ook een sportieve activiteite. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de invulling van de excursie van hun eigen groep. 

Wij stellen uw medewerking bij het vervoeren van kinderen tijdens excursies erg op prijs. Als u wilt kunt u de gemaakte reiskosten declareren (€ 0,19 per k.m.).

Schoolverlaterskamp

De kinderen van groep 8 gaan elk jaar op schoolverlaterskamp. Dit kamp is voor alle kinderen verplicht. De accomodatie voor het kamp is Kamphuis "De Schelpenhoek" in Serooskerken (Westerschouwen).

De kosten voor het kamp bedragen € 75,-- per kind (onder voorbehoud). Als uw kind naar groep 8 gaat ontvangt u aan het begin van het schooljaar een acceptgiro waarmee u dit bedrag kunt overmaken.

Feest en musical

De kinderen van groep 8 sluiten hun schoolperiode af met een feest en er wordt een afscheidsmusical opgevoerd.

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken