Buitenschoolse opvang


BSO Noorderbreedte – Junis Kinderopvang

Sinds 1 augustus 2007 hebben basisscholen de taak om de aansluiting tussen school en de buitenschoolse opvang te regelen. Om hieraan te kunnen voldoen heeft onze school samen met Junis Kinderopvang afspraken gemaakt om voor onze school de buitenschoolse opvang te verzorgen. Onder buitenschoolse opvang valt zowel de voor- als de naschoolse opvang. Verder vindt de opvang plaats tijdens de schoolvakanties en een groot deel van vrije dagen/dagdelen.
Het is ook mogelijk om een contract voor 6 of 12 vakantieweken af te sluiten of een strippenkaart aan te vragen als u incidenteel opvang nodig heeft.
Via een toeslag van de belastingdienst ontvangt u in de meeste gevallen een tegemoetkoming in de kosten. Informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.
Opvang van onze leerlingen vindt meestal plaats op BSO Noorderbreedte. Deze BSO ligt op het speelplein van de Pax Christischool.

De opvangtijden
Voorschoolse Opvang (VSO)  07.00 uur – 08.30 uur
Naschoolse Opvang* (NSO)  14.30 uur – 17.45 uur (of verlengd: 18.15 uur).
Roostervrije dagen en vakanties    07.30 uur – 18.15 uur

*Naschoolse Opvang is op woensdag ook mogelijk vanaf 12.00 uur. De woensdagopvang en de opvang voor schooltijd vindt plaats op BSO De Klipper.

Voor nadere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Junis via tel. 0172-42 48 24 of de website raadplegen www.junis.nl.

Natuurlijk kunt u ook altijd even bij BSO Noorderbreedte binnenstappen om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en de sfeer van deze locatie te proeven; u bent van harte welkom!
 

 

De Groeiling - Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken